Op verzoek van de piraten is er Comic Sans MS gebruikt.

Het Melbuulnpiratenkoor is een actieve club, die de website vaak bijwerkt. Van ider optreden worden foto's gemaakt, waarvan een selectie op de website wordt vertoond. Men heeft dan ook veel bezoekers. Mooi kenmerk van de site is, dat de bezoekers delen van liedjes kunnen beluisteren.

Gepubliceerd in bouw websites

Web bouwer en gebruiker overleggen tijdens maken website

Ik heb al ruim 150 websites gemaakt.

In de meeste gevallen luidde de opdracht bijvoorbeeld: "Maak een website voor onze club". Dan vroeg ik wat drukwerk op voor logo's en kleuren en spoorde de opdrachtgever aan om mij teksten te leveren, nog voĆ³rdat ik met het ontwerp en de bouw zou beginnen.

Gepubliceerd in bouw websites